Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego, rytmiki, zajęć artystycznych, świetlic