Szkolenie dla nauczycieli WF oraz wychowania przedszkolnego – salsa

Szkoła Tańca Malwiny Pietrzyk-Nowak

Zapraszamy nauczycieli WF oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie z salsy. Szkolenie przeprowadzone jest na poziomie podstawowym.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Szkolenie trwa 1,5 godziny zegarowej. Kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu. Szkolenie jest prowadzone w konkretnym terminie lub po zebraniu odpowiedniej grupy chętnych.
Więcej informacji na temat aktualnych zapisów lub terminów szkolenia z zakresu tańców narodowych uzyskają Państwo telefonicznie lub pocztą elektroniczną.