Informacje

  • Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii; kierunek Prawo
  • Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika; specjalność: pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Instruktor tańca- AWF Wrocław 2012r
  • Manager Studio Ruchu- od 2013r